☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ) , 092-6945664 (อ.ฝน)

มูลนิธิ SCG ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี มอบทุนการศึกษา "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" ให้กับ นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในสาขา การโรงแรม และสาขาการท่องเที่ยว
โดย นศ.จะได้รับ ทุนการศึกษา ปีการศึกษาละ 20,000 บาท
--คุณสมบัติ--
1.เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.70
2.ต้องส่งผลคะแนน O-Net ประจำปีการศึกษา 2559
3.สมัครเรียนต่อ ปวช. สาขาการโรงแรมหรือสาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี
4.มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
--สนใจ--
สามารถมาสมัครได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี เลขที่ 199 หมู่ 3 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี
:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
  • 2559
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559
  Read More
  • 2559
  โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม
  Read More
  • 2559
  พิธีทำบุญตักบาตร วิทยาลัยฯ
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all