:: ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ของเรา :: วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ร่วมปกป้องสถาบันหลักของชาติ

   
         
 
     
 

ประมวลภาพการแห่เทียนเข้าพรรษา
ประจำปี 2557
ของทางวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

อัพเดท : 24/07/2557

                                        
 
 
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และการประกวด
ชุดแฟรนซี ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ออมสินอุปถัมภ์

อัพเดท : 10/06/2557

                                        
 
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ได้จัด
โครงการค่ายต้อนรับน้องใหม่
เข้ารั้วชมพู - ทอง ประจำปีการศึกษา
2557 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ออมสินอุปถัมภ์

อัพเดท : 10/06/2557

                                        
 
 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัด
กิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตเลี่ยม
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

อัพเดท : 10/06/2557

                                        
 

การออกแบบหน้าเว็บไซต์อย่างง่าย (