กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี

 

 

 

 • IMG_6170
 • IMG_6171
 • IMG_6172
 • IMG_6173
 • IMG_6174
 • IMG_6175
 • IMG_6176
 • IMG_6177
 • IMG_6178
 • IMG_6179
 • IMG_6180
 • IMG_6181
 • IMG_6182
 • IMG_6183
 • IMG_6184
 • IMG_6185
 • IMG_6186
 • IMG_6187
 • IMG_6188
 • IMG_6189
 • IMG_6190
 • IMG_6191
 • IMG_6192
 • IMG_6193
 • IMG_6194
 • IMG_6195
 • IMG_6196
 • IMG_6197
 • IMG_6198
 • IMG_6199
 • IMG_6201
 • IMG_6202
 • IMG_6203
 • IMG_6204
 • IMG_6205
 • IMG_6206
 • IMG_6207
 • IMG_6208
 • IMG_6209
 • IMG_6210
 • IMG_6211
 • IMG_6212
 • IMG_6219
 • IMG_6220
 • IMG_6221
 • IMG_6222
 • IMG_6223
 • IMG_6224
 • IMG_6225
 • IMG_6226
 • IMG_6230
 • IMG_6231
 • IMG_6232
 • IMG_6234
 • IMG_6235
 • IMG_6239
 • IMG_6240
 • IMG_6241
 • IMG_6242
 • IMG_6243
 • IMG_6246
 • IMG_6247
 • IMG_6248
 • IMG_6249
 • IMG_6250
 • IMG_6251
 • IMG_6252
 • IMG_6253
 • IMG_6254
 • IMG_6256
 • IMG_6264
 • IMG_6265
 • IMG_6266
 • IMG_6267
 • IMG_6268
 • IMG_6269
 • IMG_6270
 • IMG_6271
 • IMG_6272
 • IMG_6273
 • IMG_6274
 • IMG_6275
 • IMG_6276
 • IMG_6277
 • IMG_6281
 • IMG_6282
 • IMG_6283
 • IMG_6284
 • IMG_6285
 • IMG_6286
 • IMG_6287
 • IMG_6288
 • IMG_6289
 • IMG_6290
 • IMG_6291
 • IMG_6292
 • IMG_6293
 • IMG_6294
 • IMG_6296
 • IMG_6297
 • IMG_6298
 • IMG_6299
 • IMG_6300
 • IMG_6302
 • IMG_6303
 • IMG_6304
 • IMG_6305
 • IMG_6306
 • IMG_6307
 • IMG_6308
 • IMG_6309
 • IMG_6310
 • IMG_6311
 • IMG_6312
 • IMG_6313
 • IMG_6314
 • IMG_6315
 • IMG_6316
 • IMG_6317
 • IMG_6318
 • IMG_6319
 • IMG_6320
 • IMG_6321
 • IMG_6323
 • IMG_6324
 • IMG_6325
 • IMG_6326
 • IMG_6327
 • IMG_6328
 • IMG_6330
 • IMG_6331
 • IMG_6332
 • IMG_6333
 • IMG_6334
 • IMG_6335
 • IMG_6336
 • IMG_6337
 • IMG_6338
 • IMG_6339
 • IMG_6340
 • IMG_6341
 • IMG_6342
 • IMG_6343
 • IMG_6344
 • IMG_6345
 • IMG_6347
 • IMG_6348
 • IMG_6349
 • IMG_6350
 • IMG_6352
 • IMG_6354
 • IMG_6356
 • IMG_6357
 • IMG_6358
 • IMG_6359
 • IMG_6360
 • IMG_6361
 • IMG_6362
 • IMG_6363
 • IMG_6364
 • IMG_6365
 • IMG_6366
 • IMG_6367
 • IMG_6368
 • IMG_6369
 • IMG_6370
 • IMG_6371
 • IMG_6372
 • IMG_6373
 • IMG_6374
 • IMG_6375
 • IMG_6376
 • IMG_6377
 • IMG_6378
 • IMG_6379
 • IMG_6380
 • IMG_6381
 • IMG_6382
 • IMG_6383
 • IMG_6384
 • IMG_6385
 • IMG_6386
 • IMG_6387
 • IMG_6388
 • IMG_6389
 • IMG_6390
 • IMG_6391
 • IMG_6394
 • IMG_6395
 • IMG_6397
 • IMG_6398
 • IMG_6399
 • IMG_6402
 • IMG_6405
 • IMG_6406
 • IMG_6407
 • IMG_6408
 • IMG_6411
 • IMG_6412
 • IMG_6413
 • IMG_6414
 • IMG_6415
 • IMG_6416
 • IMG_6417
 • IMG_6418
 • IMG_6420
 • IMG_6421
 • IMG_6422
 • IMG_6423
 • IMG_6424
 • IMG_6425
 • IMG_6426
 • IMG_6428
 • IMG_6429
 • IMG_6433
 • IMG_6434
 • IMG_6435
 • IMG_6436
 • IMG_6437
 • IMG_6438
 • IMG_6439
 • IMG_6440
 • IMG_6441
 • IMG_6442
 • IMG_6443
 • IMG_6444
 • IMG_6445
 • IMG_6447
 • IMG_6448
 • IMG_6449
 • IMG_6450
 • IMG_6452
 • IMG_6453
 • IMG_6455
 • IMG_6456
 • IMG_6457
 • IMG_6458
 • IMG_6459
 • IMG_6460
 • IMG_6461
 • IMG_6462
 • IMG_6463
 • IMG_6464
 • IMG_6466
 • IMG_6467
 • IMG_6468
 • IMG_6469
 • IMG_6470
 • IMG_6471

กิจกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all